BESTEK STRUCTUURELEMENTEN

STRUCTUURELEMENTEN

structuurelementen hout – algemeen

Houten elementen die een structurele functie hebben.

 • algemeen – stabiliteitsstudie |PM|
 • algemeen – opleg- en bevestigingsmaterialen |PM|
 • algemeen – opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen schoenen
 • algemeen – opleg- en bevestigingsmaterialen/schroeven, nagels en nieten
 • algemeen – opleg- en bevestigingsmaterialen/lijmen 
 • algemeen – opleg- en bevestigingsmaterialen/metalen hechtplaten

balken – algemeen

 • balken – massief hout
 • balken – LVL
 • balken – lichte samengestelde liggers
 • balken – gelijmd gelamineerd hout (GL)

kolommen – algemeen

 • kolommen – massief hout
 • kolommen – LVL
 • kolommen – gelijmd gelamineerd hout 

vloeren – algemeen

 • Vloeren – roostering met beplating/balken
 • vloeren – roostering met beplating/balken – massief hout
 • vloeren – roostering met beplating/balken – LVL
 • vloeren – roostering met beplating/balken – lichte samengestelde liggers     
 • vloeren – roostering met beplating/balken – gelijmd gelamineerd hout
 • vloeren – roostering met beplating/beplating
 • vloeren – roostering met beplating/beplating – OSB

vloeren – roostering met beplating/beplating – spaanplaat

vloeren – roostering met beplating/beplating – LVL

prefab Magnumboard ( MB)-elementen – algemeen

Omschrijving

Materiaal

Samenstelling

Oppervlaktekwaliteit

Klimaat- & brandreactieklasse

Uitvoering

Sterkteberekening

Productievoorbereiding

Transport & montage

prefab MB-elementen – wanden

prefab MB-elementen – gewelven

prefab MB-elementen – algemeen

Omschrijving

Geprefabriceerde elementen uit kruislings gelijmde dennen flakes tot platen osb4 van Kronoswiss van 25mm die daarna verlijmd worden met jowapur 681.60  door een gecertificeerd verwerker tot Magnumboard , toegepast als structurele wanden en gewelven. 

De werken omvatten:

Opmaak van de nodige rekennota’s en uitvoeringstekeningen van de MB -elementen door een studiebureel. 

Voorbereiding, productie en pasbewerking, van de MB -elementen in de werkplaats.

Levering en montage van de MB -elementen op de werf, m.i.v. alle bevestigings- en oplegmiddelen.

Materiaal

Samenstelling

MB-elementen zijn massieve platen, samengesteld uit osb4 platen 25 mm van het merk Swiss Krono bestaande uit uitgestrooide op elkaar gelijmde flakes . De platen van 25 mm worden verder zelf verlijmd  volgens de verschillende diktes met jowapur 681.60 tot massieve muren en gewelven door een gecertificeerde gecontroleerde verwerker .  Deze platen hebben een standaard afmeting van 2.79m x 15.00 m , grotere formaten zijn ook mogelijk. Door dat de flakes alle richtingen kunnen aannemen kunnen de wanden slanker gemaakt worden dan traditionele massieve wanden .  

De platen beschikken over de nodige PEFC en FSC labels 

En hebben de volgende technische evaluatie

Oppervlaktekwaliteit

Magnumboard heeft steeds een uniforme oppervlakte .

Magnumboard wanden en plafonds kunnen direct afgewerkt worden met spuitplamuur .

De technische voorzieningen kunnen in de muren voorzien worden door middel van ronde gaten (om de kerfwerking tegen te gaan) of door middel van gleuven aan de achterkant .

Een groot bijkomend voordeel van de MB is het groot formaat dat zoveel mogelijk word aangehouden om verliezen door kieren en dergelijke te vermijden .

De vlakke zijdelingse oppervlakten nemen weinig tot geen vocht op en kunnen tijden de bouwfase aan beperkt vocht blootgesteld worden .

De MB blijft een natuurlijk product, zelf met de meest zorgzame behandelingen  kunnen oppervlakteverschillen en dikte verschillen voorkomen bij een vochtige omgeving . Doorheen de tijd kunnen ook open voegen of barsten ontstaan door de werking van het hout onder invloed van temperatuur en vochtigheid. Tijdens het bouwproces dient de uitvoerder het hout als een goede huisvader te beschermen tegen weersinvloeden en andere potentiële schade. Bij hoge esthetische eisen aan het eindproduct dient de opdrachtgever in afwerkingsfase echter nog voldoende schuur- en schilderwerk te voorzien voor dit ruwbouwelement.   

Klimaat-& brandreactieklasse

MB elementen kunnen enkel toegepast worden in klimaatklasse 1 & 2 en zijn dus niet geschikt voor zeer langdurige blootstelling aan weersinvloeden. De panelen worden standaard niet verduurzamend behandeld. De kopse kanten worden niet standaard vochtwerend behandeld.         MB -elementen behoren tot de brandreactieklasse D-s2,d0 en zijn onafgewerkt dus niet voor alle openbare ruimtes geschikt. De panelen worden standaard niet brandvertragend behandeld. De panelen geven een brandweerstand in fuctie van de dikte .

Uitvoering

In functie van een optimaal verloop van de gehele uitvoeringsfase worden zowel studie, productie als montage aan één partij met toereikende uitrusting en capaciteit gecontracteerd. De uitvoerder kan voldoende relevante ervaring en bijhorende referentieprojecten voorleggen.

Sterkteberekening

MB elementen worden toegepast als structurele wanden of gewelven. De dikte en opbouw van elk element volgt uit een sterkteberekening volgens Eurocode 5 –  Ontwerp en berekening van houtconstructies en de bijhorende Nationale bijlage voor België. De aangrijpende belastingen en voorgeschreven REI-brandweerstand worden aan de uitvoerder bezorgd door opdrachtgever en/of stabiliteitsingenieur. Hiermee worden alle individuele MB-elementen ter controle berekend door de uitvoerder. Deze beschikt over de nodige 3D rekensoftware, type RFEM, voor een Eindige Elementen Analyse indien relevant. De bijhorende rekennota’s worden in de Nederlandse taal ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever en/of stabiliteitsingenieur. Eén revisie van bovenstaande is inbegrepen.

Productievoorbereiding

Voor de uitvoering van een houtconstructie met MB-elementen, dienen deze in vergaande mate voorbereid te zijn in de werkplaats. De uitvoerder maakt op basis van de ontvangen digitale documenten en plannen zelf alle uitvoeringstekeningen op. Deze tekeningen worden opgemaakt in een 3D CAD/CAM-softwarepakket, type Cadwork, dat ook de uiteindelijke CNC-bewerking van de elementen zal aansturen. Alle details worden uitgewerkt en geoptimaliseerd in 3D, zowel de verbindingen tussen de elementen onderling, als de aansluiting ervan met andere gebouwcomponenten. Alle pasbewerkingen aan de elementen zelf voor het realiseren van de constructie worden ingetekend. Bijkomend beslag zoals metaalverbindingen, hoekijzers, schroeven, ankers, … worden op maat gedetailleerd. De resulterende uitvoeringsplannen worden in de Nederlandse taal ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever en/of architect. Eén revisie van bovenstaande is inbegrepen.

Tenzij anders beschreven dienen ook de pasbewerkingen, boringen en infrezingen, voor de montage van technieken in de prefabricage voorzien te worden. De uitvoerder ontvangt tijdig alle definitieve plannen en bijhorende verduidelijking in digitaal formaat van de opdrachtgever en/of aannemer technieken. Deze informatie wordt geïmplementeerd in de uitvoeringstekeningen, vertrekkend vanuit enkele afgesproken standaardprincipes en rekening houdend met de algemene stabiliteit en esthetiek van de MB-elementen. De leidingen lopen steeds in de draagrichting van het paneel en blijven minimum 20 cm van de rand. Afhankelijk van de oppervlaktekwaliteit gelden onderstaande principes:

Het MB-paneel blijft niet zichtbaar; de leidingen worden op de voorzijde of in de plaat  ingefreesd.

Het MB-paneel blijft éénzijdig zichtbaar; de leidingen worden op de achterzijde of in de plaat ingefreesd.

Het MB-paneel blijft tweezijdig zichtbaar; de leidingen lopen door boringen, over de volle lengte mogelijk voorzien in de dikte van het paneel.

Op het elektriciteitsplan staan alle stopcontacten, schakelaars, lichtpunten en aansluitingen met bijhorend hoogtepeil. Alle bewerkingen worden standaard afgestemd op de maatvoering van het merk Niko. De potgaten worden geboord met ø 68 mm met centerafstand 71 mm en diepte 70 mm. De toevoer naar de potgaten wordt ingefreesd of geboord met respectievelijk 20 x 40 mm of 2x ø 20 mm. De perforaties voor lichtpunten worden voorzien met ø 20 mm. Op het ventilatieplan staan alle tracés en afmetingen van de ronde en/of rechthoekige kanalen. De doorboringen in de MB -panelen worden met de nodige speling voorzien in functie van een vlotte montage. 

Op het sanitair plan staan alle aan- en afvoeren gelokaliseerd met bijhorende diameters en hoogtepeilen. Vanwege potentieel vergaande vochtschade bij lekken wordt het inwerken van watervoerende leidingen in de houten structuurelementen echter afgeraden. De gemaakte stuktekeningen worden in de Nederlandse taal ter goedkeuring voorgelegd aan de opdrachtgever en/of aannemer technieken. Eén revisie van bovenstaande is inbegrepen.

Transport & montage

De uitvoerder staat in voor het leveren en lossen van alle MB-elementen en toebehoren op de werf. De nodige vergunningen voor speciaal transport worden, indien nodig, in orde gebracht en de toegankelijkheid van de werf wordt nagekeken en, indien onvoldoende, gesignaleerd aan de hoofdaannemer en/of opdrachtgever. Het aanwenden van geschikte kranen en hoogtewerkers door gediplomeerde monteurs is te voorzien, ook alle hijsmiddelen worden berekend en in de werkplaats reeds voorbereid. De uitvoerder voorziet de nodige bescherming van de houten elementen tijdens transport en stockage, maar zorgt ook voor het beperken van de transportafstand en het vermijden van stockagetijd op de werf. De volledige coördinatie en optimale afstemming tussen eigen werkplaats en eigen montageteams is dus een belangrijk deel van de opdracht.

De houten MB-elementen worden alleen toegepast boven het maaiveld, meer specifiek minstens 20 cm boven het buitenvloerpeil. De aanzet van de houten elementen ter hoogte van dit maaiveld dient ten allen tijde gescheiden te worden van de betonplaat door een horizontale waterkering tegen opstijgend vocht. Ook een verticale waterkering dient er aangebracht te worden aan de buitenzijde tegen infiltratie van grond- en/of oppervlaktewater. Bij de aansluiting van MB-elementen bovenop ruwe bouwmaterialen zoals een betonplaat, een ringbalk, metselwerk, … wordt steeds eerst een houten stelregel volledig pas gelegd, verankerd en ondervuld met krimpvrije mortel. De stelregel dient uitgevoerd te worden in een houtsoort, voldoende sterk en duurzaam om de last van de gehele constructie te dragen. 

De MB-elementen worden aan elkaar gekoppeld met de door de uitvoerder voorgestelde en gedimensioneerde verbindingen. Wanden worden standaard aan elkaar bevestigd door schroeven en een tand- en groefverbinding. Wanden of dakranden en gewelven worden standaard gekoppeld door schroeven en hoekankers. Gewelven worden standaard onderling gekoppeld door een groef met multiplexstrook. De uitvoerder kan de MB-elementen voorzien in de werkplaats van alle voorboringen voor schroefverbindingen. Schroeven dienen steeds in langs bevestigd te worden, schroeven in de kop zijn niet toegestaan. Standaard worden de verbindingen niet akoestisch ontkoppeld, bij verhoogde akoestische eisen dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden door de opdrachtgever en/of architect in voorbereidingsfase.

De MB-elementen worden gemonteerd volgens de regels van de kunst en conform de door alle betrokken partijen goedgekeurde uitvoeringsplannen en –details. De monteurs zijn VCA-gediplomeerd en hebben de nodige aandacht voor veiligheid op de werf. Tijdens de montage is er op regelmatige tijdstippen een werfvergadering voor eventuele problemen of aanpassingen, waarbij de uitvoerder ten hoofde van een Nederlandstalige ploegbaas of werfleider aanwezig is voor overleg.

prefab MB-elementen – wanden |VH|m2

Meting

Meeteenheid: Per m2 moederbord

Meetcode: Bruto rechthoekige oppervlakte van de overmeten afmetingen van de individuele elementen. Er wordt geen aftrek voorzien voor de oppervlakte van raam- en deuropeningen of zaagverlies door scheve/afwijkende zijdes. 

Aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Materiaalspecificaties

C – volgens breedte (/L – volgens lengte)

Plaatdikte: veelvouden van 25 mm te beginnen van 75 mm met een tolerantie van 1 mm per laag .

Aantal lagen: 3 tot 12 lagen

Oppervlaktekwaliteit: osb4 kwaliteit van kronoswiss

Brandweerstand: REI 0/30/60/90/120

Klimaatklasse: 1/2

Toepassing

prefab MB-elementen – gewelven |VH|m2

Meting

Meeteenheid: Per m2 volgens het moederbord .

Meetcode: Bruto rechthoekige oppervlakte van de overmeten afmetingen van de individuele elementen. Er wordt geen aftrek voorzien voor de oppervlakte van raam- en trapopeningen of zaagverlies door scheve/afwijkende zijdes. 

Aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH)

Materiaalspecificaties

L – volgens lengte (/C – volgens breedte)

Plaatdikte: veelvouden van 25 mm te begiinen met 75 mm tollerantie 1 mm per laag

Aantal lagen: 3 tot 12 lagen 

Oppervlaktekwaliteit: osb4 kwaliteit van krono swiss

Brandweerstand: REI 0/30/60/90/120

Klimaatklasse: 1/2